آموزش بردن دستگاه‌ها به حالت DFU برای تمام آیفون، آیپد و آیپاد‌ها

آموزش بردن دستگاه‌ها به حالت DFU برای تمام آیفون، آیپد و آیپاد‌ها

به جهت انجام فرایند ریستور و از دست قبیل مسائل نیاز است که دستگاه خود به به حالت DFU ببرید و یا حداقل با مراحل انجام این کار آشنایی داشته باشید و در مواقعی که لازم است بتوانید اقدامات لازم را روی دستگاه خود انجام دهید. در این پست سعی کردیم آموزش این حالت را برای تمام دستگاه‌ها قرار دهیم.

آموزش بردن دستگاه به حالت DFU برای آیفون‌های ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱ و ۱۰، ۸ و ۸ پلاس

۱. اگه قصد انجام ریستور دستگاه خود را دارید آن را به مک / ویندوز خود متصل کنید. اگر هم نه به مرحله بعد بروید.
۲. دکمه زیاد کردن صدا (Volume Up) را یکبار فشار دهید و سپس رها کنید.
۳. دکمه کم کردن صدا (Volume Down) را یکبار فشار دهید و سپس رها کنید.
۴. دکمه Side Button (دکمه پاور / خاموش روشن کردن دستگاه) را به مدت ۱۰ ثانیه نگه‌دارید. اگه دستگاه روشن است پس از این مرحله باید صفحه خاموش شود و خاموش بماند. اگر هم خاموش شد باید صفحه در نهایت خاموش بماند.
۵. پس از ۱۰ ثانیه و انجام مرحله فوق، همزمان، سریعا و مجددا دکمه کم کردن صدا (Volume Down) را فشار دهید و ۵ ثانیه نگه دارید. پس از تمام ۵ ثانیه، دکمه (دکمه پاور / خاموش روشن کردن دستگاه) را رها کنید و به نگه داشتن دکمه کم کردن صدا (Volume Down) ادامه دهید.
۶. از مرحله بالا باید ۱۰ ثانیه بگذرد و می‌توانید دکمه کم کردن صدا (Volume Down) را هم رها کنید.
۷. در تمام این مراحل صفحه گوشی باید خاموش مانده باشد. اگر موفق شده باشید، مک / ویندوز دستگاه شما را در حالت DFU / Recovery Mode شناسایی خواهد کرد و پیغام Your Mac has detected an iPhone in recovery mode. You must restore this iPhone before it can be used. رو به رو خواهید شد.

نکته: اگر لوگو اپل را مشاهده کردید، یکی از مراحل را اشتباه رفتید و مجددا باید آن‌ها را طی کنید.

برای خارج کردن دستگاه از حالت DFU:
۱. دکمه زیاد کردن صدا (Volume Up) را یکبار فشار دهید و سپس رها کنید.
۲. دکمه کم کردن صدا (Volume Down) را یکبار فشار دهید و سپس رها کنید.
۳. دکمه Side Button (دکمه پاور / خاموش روشن کردن دستگاه) را تا نمایش لوگوی اپل نگه دارید و رها کنید و منتظر باشید دستگاه روشن شود.

آموزش بردن دستگاه به حالت DFU برای آیفون ۷ و ۷ پلاس

۱. اگه قصد انجام ریستور دستگاه خود را دارید آن را به مک / ویندوز خود متصل کنید. اگر هم نه به مرحله بعد بروید.
۲. دکمه Side Button (دکمه پاور / خاموش روشن کردن دستگاه) را ۳ ثانیه نگه دارید.
۳. همزمان دکمه کم کردن صدا (Volume Down) را هم نگه دارید.
۴. هر دو دکمه را به مدت ۱۰ ثانیه نگه دارید.
نکته: در این مرحله اگر لوگو اپل را مشاهده کردید، یکی از مراحل را اشتباه رفتید و مجددا باید آن‌ها را طی کنید.
۵. دکمه Side Button (دکمه پاور / خاموش روشن کردن دستگاه) را رها کنید و دکمه کم کردن صدا (Volume Down) را ۵ ثانیه دیگر نگه دارید.
۶. در تمام این مراحل صفحه گوشی باید خاموش مانده باشد. اگر موفق شده باشید، مک / ویندوز دستگاه شما را در حالت DFU / Recovery Mode شناسایی خواهد کرد و پیغام Your Mac has detected an iPhone in recovery mode. You must restore this iPhone before it can be used. رو به رو خواهید شد.

برای خارج کردن دستگاه از حالت DFU:
۱. دکمه پاور و کم کردن صدا را نگه دارید و پس از نمایش لوگوی اپل آن‌ها را رها کنید.

آموزش بردن دستگاه به حالت DFU برای آیفون‌های ۶s به پایین

۱. اگه قصد انجام ریستور دستگاه خود را دارید آن را به مک / ویندوز خود متصل کنید. اگر هم نه به مرحله بعد بروید.
۲. دکمه Side Button (دکمه پاور / خاموش روشن کردن دستگاه) را ۳ ثانیه نگه دارید.
۳. سپس و همزمان، دکمه هوم گوشی را هم نگه دارید.
۴. هر دو دکمه را به مدت ۱۰ ثانیه نگه دارید. اگر لوگو اپل نمایان شد مراحله‌ای را اشتباه کردید که باید مجددا انجام دهید.
۵. دقیقا پس از ۱۰ ثانیه، دکمه Side Button (دکمه پاور / خاموش روشن کردن دستگاه) را رها کنید و دکمه هوم را ۵ ثانیه دیگر نگه دارید و سپس آن را هم رها کنید.
۶. در تمام این مراحل صفحه گوشی باید خاموش مانده باشد. اگر موفق شده باشید، مک / ویندوز دستگاه شما را در حالت DFU / Recovery Mode شناسایی خواهد کرد و پیغام Your Mac has detected an iPhone in recovery mode. You must restore this iPhone before it can be used. رو به رو خواهید شد.

برای خارج کردن دستگاه از حالت DFU:
دکمه پاور و هوم را نگه دارید و در صورت تماشای لوگو اپل آن‌ها را رها کنید.

آموزش بردن دستگاه به حالت DFU برای آیپد با Face ID

۱. اگه قصد انجام ریستور دستگاه خود را دارید آن را به مک / ویندوز خود متصل کنید. اگر هم نه به مرحله بعد بروید.
۲. دکمه پاور / خاموش روشن کردن دستگاه را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.
۳. سپس و همزمان، دکمه کم کردن صدا (Volume Down) را هم نگه دارید.
۴. هر دو دکمه را به مدت ۱۰ ثانیه نگه دارید. اگر لوگو اپل نمایان شد مراحله‌ای را اشتباه کردید که باید مجددا انجام دهید.
۵. ۵. دقیقا پس از ۱۰ ثانیه، دکمه پاور / خاموش روشن کردن دستگاه را رها کنید و کم کردن صدا (Volume Down) را ۵ ثانیه دیگر نگه دارید و سپس آن را هم رها کنید.
۶. در تمام این مراحل صفحه گوشی باید دستگاه مانده باشد. اگر موفق شده باشید، مک / ویندوز دستگاه شما را در حالت DFU / Recovery Mode شناسایی خواهد کرد و پیغام Your Mac has detected an iPad in recovery mode. You must restore this iPad before it can be used. رو به رو خواهید شد.

برای خارج کردن دستگاه از حالت DFU:
۱. دکمه زیاد کردن صدا (Volume Up) را یکبار فشار دهید و سپس رها کنید.
۲. دکمه کم کردن صدا (Volume Down) را یکبار فشار دهید و سپس رها کنید.
۳. دکمه Side Button (دکمه پاور / خاموش روشن کردن دستگاه) را تا نمایش لوگوی اپل نگه دارید و رها کنید و منتظر باشید دستگاه روشن شود.

آموزش بردن دستگاه به حالت DFU برای آیپد با دکمه هوم

۱. اگه قصد انجام ریستور دستگاه خود را دارید آن را به مک / ویندوز خود متصل کنید. اگر هم نه به مرحله بعد بروید.
۲. دکمه پاور / خاموش روشن کردن دستگاه را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.
۳. سپس و همزمان، دکمه هوم آیپد را هم نگه دارید.
۴. هر دو دکمه را به مدت ۱۰ ثانیه نگه دارید. اگر لوگو اپل نمایان شد مراحله‌ای را اشتباه کردید که باید مجددا انجام دهید.
۵. دقیقا پس از ۱۰ ثانیه، دکمه دکمه پاور / خاموش روشن کردن دستگاه را رها کنید و دکمه هوم را ۵ ثانیه دیگر نگه دارید و سپس آن را هم رها کنید.
۶. در تمام این مراحل صفحه گوشی باید خاموش مانده باشد. اگر موفق شده باشید، مک / ویندوز دستگاه شما را در حالت DFU / Recovery Mode شناسایی خواهد کرد و پیغام Your Mac has detected an iPad in recovery mode. You must restore this iPad before it can be used. رو به رو خواهید شد.

برای خارج کردن دستگاه از حالت DFU:
دکمه پاور و هوم را نگه دارید و در صورت تماشای لوگو اپل آن‌ها را رها کنید.

برچسب ها:

دیدگاه ها ۰

دیدگاه خود را ارسال کنید.


 

Verified by MonsterInsights