مکینتاش ۳۰ ساله شد

در سال ۱۹۸۴ اپل مکینتاش را به جهانیان معرفی کرد. مکینتاش درست شده بود تا مردم بتوانند به راحتی هرچه تمام تر با کامپیوتر خود کار کنند و این سیستم یک هدف داشت که آن قرار دادن قدرت تکنولوژی در دست همه بود تا تمام مردم بتوانند دنیا را تغییر دهند. این هدف هنوز هم نگه داشته شده است.

امروز، تولد ۳۰ سالگی مکینتاش است، سیستم عاملی که دنیای تکنولوژی را تغییر داد.

اپل به این مناسب سایت خود را تغییر داده و اولین مک را در کنار یک آیمک قرار داده و صفحه ای مخصوص این مناسب ایجاد کرده است که در آن بزرگترین اتفاق برای مک در هر سال را نشان داده است.

شما می توانید با مراجعه به این صفحه اتفاقات مهم برای مک در هر سال را مشاهده کنید: Apple – Thirty Years of Mac

در این صفحه هم آماری از اولین استفاده کاربران از مک ارائه شده است: Apple – Thirty Years of Mac – Your first Mac

یک ویدئو هم در رابطه با این رخداد از سوی اپل تهیه شده است که می توانید آن را دانلود کنید.

برچسب ها:

دیدگاه ها ۰

دیدگاه خود را ارسال کنید.